Bạn có thể liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ Bong88super.com qua:

TRÒ CHUYỆN TRỰC TIẾP
Để được trợ giúp từ chúng tôi, vui lòng nhấp vào đường dẫn Trò Chuyện Trực Tiếp nằm phía trên của trang.

EMAIL
Để được hỗ trợ thêm hoặc gởi thắc mắc, vui lòng liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ Bong88super.com của chúng tôi qua email:bong88super@gmail.com .

ĐIỆN THOẠI
qua fax tại Châu Á:
Châu Á: (+84) 912610240

FAX
qua fax tại Châu Á: 
Châu Á: (+855) 0978515819

VIỆC LÀM 
Câu hỏi về việc làm, vui lòng liên hệ Bộ Phận Nhân Sự Bong88.com tại: bong88super@gmail.com .